Pomiary

Oferujemy profesjonalne pomiary elektryczne i przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach o różnej wielkości i przeznaczeniu: obiektach mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych.

Ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych po przeprowadzonych badaniach. Charakterystyki zasilania i układy uziemienia. Oględziny instalacji elektrycznej.

light

Pomiary oświetlenia

 • Ogólnego
 • Oświetlenia awaryjnego
 • Pomiary oświetlenia stanowiska pracy
Electricity icon flat set with electric energy power equipment test toolbox isolated vector illustration

Pomiary elektryczne

 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
 •  Badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia przy użyciu RCD
 •  Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Badanie ciągłości PE i małych rezystancji
 • Badanie rezystancji Izolacji obwodów
 •  Badanie urządzeń transformatorowych
 • Badanie elektrostatyczne powierzchni
 • Badanie stanów instalacji odgromowej i uziomów
pomiary_01
Szczegóły oferty

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów oferty, napisz do nas.

o-nas_005
Pomiary_02