Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne to instalacje niskoprądowe, zasilane najczęściej napięciem 12 V lub 24 V. Instalacje tego typu powinny zapewniać użytkownikowi przede wszystkim bezpieczeństwo i podnieść standard budynku.

Zainstalowanie np.: instalacji sygnalizacji pożarowej, oprócz zapewniania bezpieczeństwa w razie zagrożenia pożarem skutkuje obniżeniem kosztu ubezpieczenia budynku. Z kolei automatyka budynkowa pozwala ograniczyć koszty eksploatacji i ułatwia zarządzanie instalacjami. 

Wykonujemy przeglądy i serwis większości instalacji teletechnicznych:

– Instalacji systemów sygnalizacji pożaru
– Instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)
– Instalacji oddymiania hal i klatek schodowych
– Instalacji systemów alarmowych (SSWiN) i kontroli dostępu (KD)
– Instalacji domofonowych i videodomofonowych
– Instalacji telewizji dozorowej (CCTV)
– Instalacji systemów audiowizualnych (AV)
– Instalacji systemów kongresowych
– Instalacji systemów rejestracji czasu pracy (RCP)

instalacje-teletechniczne_008

System sygnalizacji pożarowej (SSP)

System sygnalizacji pożarowej(SSP) to instalacja detekcyjna, dzięki której użytkownik obiektu może wykryć pożar już w jego początkowym stadium. Głównym elementem (SSP) jest centrala sterująca, która nadzoruje elementy zainstalowane na pętlach detekcyjnych tj.: różnego rodzaju czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły konstrolno – sterujące współpracujące

 

instalacje-teletechniczne_007

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Dźwiękowy system ostrzegawczy(DSO) – służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów w formie wiadomości głosowej, dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), a także przez operatora.

 

instalacje-teletechniczne_006

Oddymianie klatek schodowych

Konieczność stosowania instalacji oddymiania klatek schodowych wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

instalacje-teletechniczne_005

Kontrola dostępu (KD)

Kontrola dostępu (KD) umożliwia ograniczenie dostępu do pomieszczeń w niezawodny sposób zarówno w firmach jak i domach prywatnych. Zastosowanie tego rozwiązania daje wyższy poziom bezpieczeństwa oraz kontroli.

 

instalacje-teletechniczne_004

Telewizja przemysłowa (CCTV)

Telewizja przemysłowa (CCTV) jest to system przekazywania obrazu z kamer umiejscowionych w konretnych pomieszczeniach bądź obszarach. Służy do nadzoru oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp.

 

instalacje-teletechniczne_003

Systemów audiowizualnych (AV)

Krany projekcyjne, projektory, adaptacja akustyczna – są to główne obszary naszej działalności. Współpracujemy z najlepszymi producentami sprzętu audiowizualnego. Planując i wyposażając nowoczesne sale; konferencyjne, wykładowe, widowiskowe, itd. umożliwiamy naszym klientom zgodną z najnowocześniejszymi standardami i skuteczną komunikację.

 

instalacje-teletechniczne_002

Instalacji systemów kongresowych

System INTEGRUS doskonale nadaje się do zastosowań w centrach kongresowych, siedzibach organizacji międzynarodowych oraz wszędzie tam, gdzie korzysta się z tłumaczeń symultanicznych. Transmisja w podczerwieni gwarantuje dyskrecję, ponieważ sygnały nie przenikają przez ściany i sufity. Integrus dostarcza wielokanałowy dźwięk wysokiej jakości również w innych sytuacjach, np. w kinach (w przypadku wielojęzycznych ścieżek dźwiękowych), czy też w klubach sportowych lub zakładach pracy, gdzie istnieje zapotrzebowanie np. na różne rodzaje muzyki.

 

instalacje-teletechniczne_001

Systemów rejestracji czasu pracy (RCP)

System Rejestracji Czasu Pracy – RCP oferowany przez UNICARD SA jest idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy, bez względu na jej wielkość czy charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Korzystają z niego pracodawcy i pracownicy z wielu branż – od administracji, przemysłu przez ośrodki edukacyjne, służbę zdrowia oraz mundurową, aż po firmy usługowe.