Instalacje energetyczne

Sieci energetyczne projektujemy tak by zapewnić: odpowiednią jakość dostarczanej energii, możliwość jej łatwego przystosowania do zasilania nowych odbiorców i wzrastających obciążeń oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Wykonujemy zadania zakładowych służb utrzymania ruchu.

W zakresie sieci energetycznych do 20 kV wykonujemy:

– Budowa przyłączy energetycznych
– Budowa linii napowietrznych i kablowych
– Przebudowa linii energetycznych
– Usuwanie kolizji w przebiegu tras linii energetycznych
– Budowa stacji transformatorowych docelowych i tymczasowych
– Modernizacje stacji transformatorowych
– Przeglądy i konserwacje stacji transformatorowych
– Obsługa i konserwacje infrastruktury energetycznej
– Pomiary transformatorów 20/0,4 kV
– Pomiary kabli

instalacje-energetyczne_005
Szczegóły oferty

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów oferty, napisz do nas.

o-nas_002
Switchgear in the electrical room.