Instalacje elektryczne

Zgodnie z definicją ustawową instalacja elektryczna to układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami.

Instalacja elektryczna ma swój początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.

W każdej dziedzinie techniki, a przede wszystkim w takiej dziedzinie jaką jest elektrotechnika, warunkiem który musi być spełniony bezwzględnie dla realizacji instalacji zgodnie ze “stanem wiedzy” i wymaganiami klientów, a nawet myśląc globalnie, całej  społeczności, jest przestrzeganie wszystkich istotnych przepisów oraz norm technicznych.

Wobec powyższego, nasza firma poszczycić się może dokładną znajomością wszelkich norm technicznych, które stanowią fundament prawidłowego rozwiązywania problemów występujących w instalacjach elektrycznych. Muszą być one bowiem projektowane przede wszystkim tak, by na pierwszym miejscu stał wysoki poziom bezpieczeństwa. 

W zakresie instalacji elektrycznych do 1 kV wykonujemy.

– Montaże instalacji w realizowanych budynkach
– Remonty instalacji elektrycznych
– Modernizacje instalacji elektrycznej
– Naprawy instalacji elektrycznych
– Przeglądy i konserwacje instalacji elektrycznych
– Oświetlenie elewacyjne, oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne
– Oświetlenie dróg i placów
– Tymczasowe zasilania elektryczne na placach budowy
– Instalacje odgromowe
– Pomiary instalacji elektrycznych
– Prefabrykacje rozdzielnic

Ponadto projektujemy i wykonujemy instalacje elektryczne w taki sposób, aby w przewidywanym okresie użytkowania spełniały wymagania dotyczące potrzebnej mocy  oraz pozostawały w pełnej sprawności technicznej. Wymagania odnośnie przewidywanego czasu eksploatacji instalacji mogą być zróżnicowane ze względu na ich przeznaczenie. Jednak bez względu na planowany okres ich używalności każde są przez nas wykonane jednakowo starannie i profesjonalnie przez osoby do tego uprawnione.

W przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych, zwracamy również uwagę na to aby spełniały wymagania wynikające z wysokiego komfortu życia mieszkańców. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych powinny być bowiem tak zaprojektowane, aby ich użytkownicy bez ograniczeń mogli korzystać z posiadanych urządzeń gospodarstwa domowego; sprzętu RTV i AGD, teletechnicznego i innych urządzeń, które posiadamy w domu. Dodatkowo instalacje elektryczne powinny spełniać swoje funkcje nawet do 30 lat, bez potrzeby wykonywania gruntowniej modernizacji. Ich wykonanie musi sprostać coraz to nowym wymaganiom jakie stawia przed nimi postęp techniczny i technologiczny, a też styl życia mieszkańców.

Przy projektowaniu instalacji elektrycznych w dużych obiektach np. obiektach przemysłowych projektujemy głównie z myślą, by w miarę możliwości jak najłatwiej można było dostosować ją do nowych  standardów, gdyby zmienił się profil danej działalności. Robimy to w prosty sposób i w krótkim czasie, bez konieczności prowadzenia uciążliwych prac budowlanych.

instalacje-elektryczne_003
Szczegóły oferty

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów oferty, napisz do nas.

instalacje-elektryczne_002
instalacje-elektryczne_001